De Schermsport

SCHERMEN IS NIET ZOMAAR EEN SPORT, HET IS EEN VECHTSPORT

Schermen is niet zomaar een sport, het is een vechtsport. In essentie gaat het om het duel van man tegen man waarin beide tegenstanders tot het uiterste gaan om elkaar uit te schakelen, echter zonder dat er een druppel bloed vloeit. Het is een droomcombinatie: vechten zonder elkaar te beschadigen. Iedereen die een wapen kan vasthouden, kan zijn geluk in het gevecht beproeven. Maar wees gewaarschuwd want er zit een addertje onder het gras: wie kennismaakt met het schermen is in veel gevallen ogenblikkelijk verkocht!

Voor het begin van de jaartelling gingen we elkaar al te lijf met slag- en steekwapens om oorlog te voeren en ruzies uit te vechten, om in de gunst van dames te komen of, simpelweg, om de eer. De geschiedenis wemelt van de verhalen over roemruchte zwaardvechters, van Floris tot Zorro en van gladiatoren in Romeinse arena’s tot Darth Vader in Star Wars. Met de uitvinding van vuurwapens verdween het zwaard weliswaar van het strijdtoneel, maar in de sport heeft het zijn glans nooit verloren. Schermen is een van de sporten die altijd onderdeel zijn geweest van de Olympische Spelen en die overal ter wereld worden beoefend.

(Bron: knas.nl)

Historie

Schermen is nu een sport, maar vroeger was schermen vooral bij de elite, een pure noodzaak om te overleven. De sport is in de loop van de eeuwen niet veel veranderd. Door de uitvinding van het buskruit in de late Middeleeuwen werd de waarde van het vechten met steek- en slagwapens sterk verminderd, kogels zijn immers veel sneller dan een zwaard… Toch vond men het schermen zo belangrijk dat het tot een echte sport werd verheven.

Een aardig detail is dat er, ver voor de Middeleeuwen, met name rond 1200 voor Christus, door de mensen in Egypte al werd geschermd. Tekeningen in de tempel van Maclinet Habu laten zien dat het om sportbeoefening ging. Maar of de voorschriften toen net zo nauwkeurig werden nageleefd als nu lijkt haast ondenkbaar. Naast echte gevechten in een grotere groep en sportbeoefening is het schermen lange tijd in gebruik geweest om door middel van een duel de aangetaste eer te herstellen. Een duel was een gevecht van man tegen man. In sommige landen werd door middel van een duel recht gesproken, het zogenaamde ‘Godsoordeel’. Schermen zoals we het nu kennen is één van de oudste sporten en maakt al sinds 1896 deel uit van het Olympische programma.

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded.
Ik Accepteer

De wapens

Floret

De floret is een licht steekwapen met een flexibele, rechthoekige kling, dat oorspronkelijk als trainingswapen dienst deed. Omdat er tijdens het oefenen met sabel of degen te veel doden en gewonden vielen, werd de floret uitgevonden. Nu is schermen met de floret een olympische sport voor zowel dames als heren. Het maximale gewicht van het wapen is 500 gram en het heeft een maximale lengte van 110 cm. De floret bestaat uit een handgreep, een kom met een doorsnee van 9,5 tot 12 cm, een vierzijdige kling van 0,90 m en een elektropunt. Geldige treffers kunnen enkel toegebracht worden met de punt. Het geldige trefvlak bestaat enkel uit de romp. In het moderne sportschermen, waarbij gebruikgemaakt wordt van elektrische trefferaanduiding, moet men de tegenstander treffen met de punt van het wapen met een kracht van minstens 4,9 newton (500 gram). Schermen met floret combineert de terughoudendheid van het schermen met de degen en de vaart van het schermen met de sabel. Alleen de romp (voor en achter) is raakvlak.(dus het schermvest, zonder armen en met de keellap)

Degen

De moderne degen leunt het dichtst tegen het klassieke duelwapen aan. Schermen met de degen is voor zowel dames als heren een olympische sport. De degen is een lang, recht steekwapen, met een kling die driehoekig is in doorsnede. De degen is relatief onbuigzaam. De kom is met een doorsnee van 13,5 cm relatief groot. Het wapen mag maximaal 770 gram wegen en heeft een maximale lengte van 110 cm.

De driezijdige kling is 90 cm lang en heeft aan het eind een elektropunt. Geldige treffers kunnen enkel toegebracht worden met de punt. Het geldige trefvlak beslaat het hele lichaam. De wapendruk ligt met 750 gram, 250 gram hoger dan bij de floret. Schermen met degen kenmerkt zich door de afwezigheid van het recht van aanval. Aanval en verdediging hebben een even belangrijke rol. Voor snelheid is eveneens een belangrijke rol weggelegd, doordat een verdedigende schermer ook voor een directe aanval kan kiezen. Door de afwezigheid van recht van aanval is de afstand tussen de schermers op degen vaak kleiner dan bij de andere twee wapens. Het gehele lichaam is raakvlak.

Sabel

De sabel is een slag- en steekwapen. Schermen met de sabel is voor zowel dames als heren een olympische sport. Het wapen mag maximaal 500 gram wegen en heeft een maximale lengte van 105 cm. De kom is relatief groot en gesloten. De kling van 88 cm is bij de kom driezijdig en naar de punt toe vierzijdig. Treffers kunnen toegebracht worden met de punt, de snijkant, tegensnijkant en de platte kanten van het wapen. Het geldig trefvlak bestaat uit de romp (boven het middel), het hoofd en de armen. Dit is het raakvlak, in verband met de vroegere ruiters op de paarden die raakten de tegenstanders altijd op de romp omdat dat het effectiefst was. Schermen met de sabel kenmerkt zich door een vlot wedstrijdverloop en veel aanvallen op de tegenstander. Alles boven de (denkbeeldige) gordel is raakvlak, exclusief de beide handen.

De verschillende trefvlakken

Links worden de verschillende trefvlakken getoond, te weten:

  • Fleuret
  • Epee
  • Sabre

(Bron: schermsport.nl)

Meer over Workshop Schermen?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief door onderstaand je naam en emailadres achter te laten.